Veterinærkiropraktikk

Veterinær kiropraktikk

 

Mange har selv vært hos kiropraktor ved akutte smerter i ryggen. Ryggproblemer er kanskje vanligste årsak til å oppsøke kiropraktor for oss mennesker, og vi vet hvordan et ryggproblem forkludrer normal funksjon og bevegelighet for oss.
Dermed kan vi også tenke oss at spesielt en hund som skal prestere noe, vil være avhengig av en optimal funksjon og bevegelighet i alle ledd. 

 
Hvordan vet vi om kjæledyrene våre har vondt i ryggen? 
Vanlige symptomer som kan tilsi at man vil ha nytte av en veterinærkiropraktisk undersøkelse og behandling: 

 • holdningsendring
 • halthet
 • stivhet
 • endret atferd
  • problemer med å reise seg
  • hopper ikke inn i bilen lenger
  • strekker seg ikke
 • urene gangarter
 • endring i aktivitetsnivå
 • endring i prestasjonsnivå
 • ujevn muskulater
 • nedstemthet


I tillegg kan det være anbefalt for å optimalisere prestasjon under opptrenig til jakt og i forkant av konkurranse og utstilling.

Hovedessensen i en veterinærkiropraktisk behandling er justering av ledd som har redusert bevegelighet (såkalt låsning). Det er gledelig å se at de fleste dyr tolerer behandlingen bra, og nyter deler av undersøkelsen. Ofte lener de seg inn i justeringen fordi de kjenner at dette er bra for dem. En kiropraktisk leddmanipulasjon er en hurtig, kontrollert, ytre kraft tilført et ledd i en helt spesifikk retning. Målet er å øke bevegeligheten, redusere muskelspasmer og smerter.